วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบรรยาย

 
รายละเอียดปัญหา : คำนวณหาพื้นที่วงกลม
 
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่วงกลม จากสูตร พื่นที่วงกลม = p

การออกแบบขั้นตอนวิธี
      1.รับข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ พื้นที่วงกลม แทนด้วย Area
      2.รับข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r
      3.วิธีการประมวลผลดังนี้
 

การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยการบรรยาย

 
รับข้อมูลรัศมี
 
นำค่ารัศมีแทนลงในสูตร พื่นที่วงกลม = p
 
พิมพ์ค่าพื้นที่วงกลม
 
สิ้นสุดการทำงาน
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก